ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

   Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου 1965.

   Φοίτησα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Χολαργού, απ` όπου και απεφοίτησα το 1983 με γενικό βαθμό “Άριστα”.

   Το 1984 πέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη όπου και φοίτησα στο Ιατρικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

   Τον Οκτώβριο του 1990 αποφοίτησα με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς” και ορκίστηκα στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή ως Ανθυπίατρος.

   Το 1994 και μετά από επιτυχείς εξετάσεις  σε Επιτροπή Στρατιωτικών Ιατρών, ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας.

   Αρχικώς εκπαιδεύτηκα για ένα έτος στην Εσωτερική Παθολογία στην  Β´ Παθολογική Κλινική του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

   Το 1995 τοποθετήθηκα ως ειδικευόμενος ιατρός στην 4η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών  “η Σωτηρία”.

   Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου  στο ΝΝΘΑ και τον Φεβρουάριο του ιδίου έτους, μετά από επιτυχείς εξετάσεις  στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έλαβα τον τίτλο ειδικότητος της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας.

   Από τον Αύγουστο του 1999 έως τον Αύγουστο του 2004 εργάστηκα στην Πνευμονολογική κλινική του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ως Επιμελητής.

   Από τον Αύγουστο του 2004 ανέλαβα καθήκοντα Διευθυντού της εν λόγω κλινικής και παραμένω έως σήμερα

   Από τον Απρίλιο του 2005 είμαι κάτοχος Διδακτορικής Διατριβής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό “Άριστα” και αριθμό πρωτοκόλλου: 8053/15-4-2005  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Έχω συμμετάσχει με poster και προφορικές ανακοινώσεις σε 19 Ελληνικά και 7 Διεθνή συνέδρια

  • Έχω συμμετάσχει σε 13 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά και 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

  • Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής σε 2 ημερίδες και σε 9 ελληνικά συνέδρια

  • Έχω συμμετάσχει την συγγραφή ενός βιβλίου

  • Έχω διοργανώσει δύο Πνευμονολογικές Ημερίδες