Υπηρεσιες ιατρειου

Οξυμετρία

Εκτίμηση της περιεκτικότητας του αίματος σε οξυγόνο με την χρήση συσκευής που τοποθετείται στο δάκτυλο και μοιάζει με μανταλάκι.

Σπιρομέτρηση

Μέτρηση του αέρα που μπορούμε να εισπνεύσουμε και να εκπνεύσουμε. Μετά από βαθειά εισπνοή, ο ασθενής φυσάει απότομα και δυνατά μέσα σε έναν σωλήνα, παίρνοντας έτσι πληροφορίες για το αν υπάρχει απόφραξη των βρόγχων αλλά και πληροφορίες για την συνολικότερη λειτουργία των πνευμόνων. Είναι εξέταση εύκολη και μπορεί να γίνει σε όλους τους ασθενείς ηλικίας άνω των 6 ετών.

Μέτρηση της
φλεγμονής στο
Άσθμα

Γίνεται μέτρηση του μονοξειδίου του αζώτου στον εκπνεόμενο αέρα, μιας ουσίας η οποία σε πολλές περιπτώσεις Άσθματος βρίσκεται αυξημένη. Ο ασθενής εκπνέει για 10 δευτερόλεπτα μέσα σε ειδική συσκευή και τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα για τη διάγνωση αλλά κυρίως για την ρύθμιση της θεραπείας.

Έλεγχος ισχύος
των
αναπνευστικών μυών

Σε ειδικές περιπτώσεις διερευνήσεως δύσπνοιας, είναι χρήσιμη η μέτρηση της ισχύος των αναπνευστικών μυών , η οποία γίνεται εισπνέοντας και εκπνέοντας μέσα από ειδική συσκευή, λαμβάνοντας έτσι πληροφορίες για την λειτουργία των εισπνευστικών και εκπνευστικών μυών αντίστοιχα.

Αρχικός έλεγχος για
ανίχνευση απνοιών
στον ύπνο

Χορηγείται φορητή συσκευή για χρήση κατά την διάρκεια του ύπνου στο σπίτι σε ασθενείς με έντονο ροχαλητό και πιθανές άπνοιες στον ύπνο. Εάν η εξέταση είναι παθολογική, προγραμματίζεται πλήρης μελέτη ύπνου σε Εργαστήριο Ύπνου η οποία γίνεται σε Νοσοκομείο.

Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση είναι εξέταση η οποία ανήκει στο πεδίο της Επεμβατικής Πνευμονολογίας και γίνεται σε Νοσοκομείο ή σε Ιδιωτική Κλινική. Η υπηρεσία που παρέχεται αφορά στη διαγνωστική βρογχοσκόπηση.